Wspieranie prac rozwojowo-badawczych

Dotacje dla firm możliwe do uzyskania w latach 2014-2020, przeznaczone są przede wszystkim celem wpierania rozwoju infrastruktury, która powiązana jest z badaniami i rozwojem. Motto przewodnie, które brzmi: od pomysłu do rynku, dobrze oddaje ideę, która przyświeca Programom, w ramach których organizowane są nabory wniosków. Jest to więc podejmowanie działań, które mają na celu wspieranie całego procesu powstawania innowacji:

  • od tworzenia koncepcji nowych, innowacyjnych na rynku produktów, usług lub technologii,
  • przez przygotowanie prototypów i linii pilotażowych,
  • aż po wprowadzanie ich na rynek konsumencki.

Wsparcie dla firm

Dotacje dla firm możliwe do uzyskania w latach 2014-2020, przeznaczone są przede wszystkim celem wpierania rozwoju infrastruktury, która powiązana jest z badaniami i rozwojem

Autor zdjęcia: SparkFunElectronics

Na wsparcie ze środków unijnych liczyć mogą przede wszystkim firmy, realizujące inwestycje, w których to wdrożenie ich powiązane jest ściśle z:

  • wprowadzeniem zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym, dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie na rynek nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów, lub usług, przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
  • wprowadzaniem zmian w sposobie świadczenia usług, dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie na rynek nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów, lub usług, przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
  • rozbudową firmy (można liczyć na wsparcie przy zakupie nowoczesnych maszyn, wyposażenia i niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa sprzętu produkcyjnego).

Wsparcie dla inteligentnych specjalizacji

Specjaliści podkreślają, że największe szanse na uzyskanie dofinansowania w bieżącej perspektywie finansowej mają ci przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje w branżach, które postrzegane są jako branże szczególnie istotne z puntu widzenia rozwoju nie tylko o znaczeniu regionalnym, ale także i ogólnokrajowym. Są to inwestycje określane mianem inteligentnych specjalizacji.