Szybka ścieżka

Przyszło nam żyć w niepewnych czasach. Niestabilna sytuacja polityczna i społeczna, przekłada się na gospodarkę. Fakt Brexitu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dodatkowo zaognia sytuację. Skutki tego zdarzenia odczujemy wszyscy. Aby były one jednak dla nas, Polaków jak najmniej dotkliwe, konieczne jest spełnienie warunku, by Polska gospodarka stała się bardziej innowacyjna.

Budowanie innowacyjnej gospodarki

Wszelkie działania, których celem ma być usprawnienie gospodarki muszą być procesem. W gospodarce nic nie dzieje się, bowiem nagle, na zauważalne wyniki trzeba czekać nieraz latami. Jeśli jednak nie podejmuje się odpowiednich założeń i nie wprowadza się racjonalnych zmian, sytuacja w kolejnych latach stanie się jeszcze gorsza, do czego nie możemy pod żadnym warunkiem dopuścić.

Budowanie innowacyjnej gospodarki ma nastąpić poprzez podniesienie zaangażowania przedsiębiorców działających w kraju w działalność badawczo-rozwojową. Aby mogło się tak jednak stać, konieczne jest zapewnienie przedsiębiorcom narzędzi, z których mogą skorzystać, by cel ten móc zrealizować. Konieczne staje się, więc zaciśnięcie więzi pomiędzy środowiskiem biznesu i środowiskiem naukowym, tworząc mechanizmy, które współpracę tą ułatwiają i do podejmowania której będą zainteresowane strony stymulowały. Osiągnąć da się to jednak tylko z ingerencją państwa, poprzez stymulowanie aktywności biznesu w sektorze naukowym.

Wnioski

Choć innowacyjności nie można ustanowić, to można poprzez wprowadzenie zmian w prawie i stworzenie atrakcyjnych mechanizmów finansowania prac B+R, stworzyć korzystne warunki do tego, by zwiększyła się konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w oparciu o efekty prowadzonych przez nie prac badawczo-rozwojowych. Szybka ścieżka ma temu właśnie służyć (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/).