Rozliczanie projektów unijnych

Dostępnych jest obecnie wiele projektów unijnych, z których możliwe jest pozyskanie środków. Różnią się one w zakresie wysokości przyznawanego wsparcia, a także warunków na jakich są udzielane. Nie zmienia to jednak faktu, że każdorazowo konieczne będzie rozliczanie projektów unijnych (więcej), które to nierzadko przysparza wielu trudności ich beneficjentom.

Czy to przychód?

Fakt uzyskania dotacji, której celem jest pokrycie, lub też zwrot bieżących wydatków poniesionych przez podatnika, co do zasady postrzegane jest przez organy podatkowe jako przychód uzyskiwany z prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej

Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Fakt uzyskania dotacji, której celem jest pokrycie, lub też zwrot bieżących wydatków poniesionych przez podatnika, co do zasady postrzegane jest przez organy podatkowe jako przychód uzyskiwany z prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Jako jeden z nich podać można fakt przyznania środków, przeznaczonych przez podatników na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie, środków trwałych, czy też wartości niematerialnych i prawnych, które to podlegają zasadom amortyzacji. W takiej sytuacji, przyznana i otrzymana przez podatnika dotacja nie jest interpretowana jako przychód, który uzyskany został z działalności, a więc przychód podlegający konieczności opodatkowania (szczegóły: http://www.rp.pl/artykul/937531-Otrzymania-unijnej-dotacji—jakie-sa-skutki-podatkowe-w-PIT-i-CIT.html).