Programy finansujące działalność badawczo-rozwojową wśród polskich przedsiębiorstw

W obecnie funkcjonującej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020, powołanych do życia zostało wiele programów, których nadrzędnym celem jest wspieranie szeroko rozumianego rozwoju i badań.

Szybka Ścieżka

 

Dobrym przykładem może być tu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, czyli Szybka Ścieżka. Jest to działanie adresowane do przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także do dużych podmiotów

Działanie to stwarza możliwość uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które składają się z badań przemysłowych i prac rozwojowych. Pierwszy rodzaj z tychże działań, stanowią badania, które polegają na zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności, w celu nie tylko opracowywania nowych produktów, procesów, czy też usług, ale także i wprowadzania do nich znaczących ulepszeń. Maksymalny poziom wsparcia, który możliwy jest tu do uzyskania w przypadku badań przemysłowych wynosi 70%.

Z kolei, w przypadku nabywania, łączenia, kształtowania, a także wykorzystywania dostępnej w obecnych czasach wiedzy i umiejętności, służących do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, maksymalny poziom wsparcia, który możliwy jest do uzyskania w przypadku prac rozwojowych wynosi 45%.

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekt badawczo-rozwojowy, na który chce się uzyskać dofinansowanie z budżetu unijnego, może obejmować wszelkie działania, które prowadzą do opracowania nowego, bądź też znacząco udoskonalonego produktu lub nowej, albo udoskonalonej technologii produkcji. Są to więc działania podejmowane przez przedsiębiorstwo w tym celu, by móc zaoferować klientom firmy produkt bardziej dopasowany do ich potrzeb i spełniający ich oczekiwania. Okazuje się bowiem, że dość często to właśnie wskazywane przez kontrahentów, bądź też konsumentów wady, czy też niedociągnięcia w jakości produktów dają początek procesom badawczo-rozwojowym firmy.

Instytucją, która zajmuje się ocenianiem dokumentacji aplikacyjnej, a w dalszych krokach zajmującą się również przyznawaniem dofinansowania jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Warto tu wspomnieć, że Szybka Ścieżka na tle innych programów jest bardzo sprawnie oceniana w kontekście szybkości dokonywania analizy wniosków (więcej pod linkiem). Zgłoszone projekty są ocenione w przeciągu zaledwie sześćdziesięciu dni kalendarzowych, liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków.