Nowa linia technologiczna. Czy da się ją sfinansować ze środków pochodzących z kredytu technologicznego?

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych bardzo istotną kwestią jest dokonywanie unowocześnienia w wykorzystywanych liniach produkcyjnych zakładu. Najczęściej, zmiany w stosowanej technologii wymusza sam rynek. Klienci i kontrahenci wymagają bowiem coraz to nowszych produktów (zarówno towarów, jak i usług), a te pociągają za sobą konieczność przeprowadzania modernizacji w produkcji i zakładzie nią się zajmującym.

Kredyt technologiczny szansą na wdrożenie nowej technologii

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych bardzo istotną kwestią jest dokonywanie unowocześnienia w wykorzystywanych liniach produkcyjnych zakładu

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Oczywistym jest, że wdrożenie nowej technologii pociąga za sobą określone, często bardzo wysokie koszty. Nie każdą firmę stać na to, by z własnych funduszy pokryć takie wydatki. Idealnym rozwiązaniem wydaje się być zatem tak zwany kredyt technologiczny (więcej o kredycie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), zwany także kredytem na innowacje technologiczne. Jednakże, aby móc z niego skorzystać, konieczne jest spełnienie warunku, który mówi o tym, że przedsiębiorca nie może wdrażać technologii utworzonej przez kogoś innego. Tak więc zakup nowoczesnej, innowacyjnej linii technologicznej i na jej bazie wytwarzanie nowych produktów nie upoważnia do ubiegania się o tą formą wsparcia. W takim przypadku jest się bowiem tylko nabywcą i użytkownikiem nowej technologii.