Jakie warunki należy spełnić, by móc ubiegać się o przyznanie dotacji z Urzędu Pracy?

Dotacje dla firm udzielane z Urzędów Pracy cieszą się niesłabnącą popularnością (http://www.strategor.pl/). Z możliwości tej skorzystało już dziesiątki tysięcy przedsiębiorców w naszym kraju, a chętnych nadal nie brakuje. Nie każdy może jednak stać się beneficjentem tych środków, aby bowiem móc ubiegać się o ich przyznanie, trzeba spełnić szereg wymogów formalnych i wykazać się rokującym, mającym szansę powodzenia na rynku pomysłem na własny biznes.

Warunki do spełnienia

Dotacje dla firm udzielane z Urzędów Pracy cieszą się niesłabnącą popularnością

Autor zdjęcia: snorski

Istnieje kilka warunków, które należy jednak spełnić, by móc być branym w ogóle pod uwagę w procesie przyznawania dotacji dla firm z Urzędów Pracy. Do warunków tych zaliczają się między innymi następujące kryteria:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej (status ten można uzyskać poprzez rejestrację we właściwym dla naszego adresu zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy),
  • upływ określonego czasu od dokonania rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy (na ogół jest to czas trzech miesięcy, choć w niektórych przypadkach urzędy ograniczają ten czas do miesiąca czasu),
  • nieposiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych (do pobierania dotacji upoważnieni są studenci studiów zaocznych i wieczorowych),
  • nieprowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji,
  • nieodmówienie uzyskanej z Urzędu Pracy propozycji podjęcia zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji,
  • niekaralność za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji (więcej),
  • nie otrzymanie innego dofinansowania, lub pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji.

Jak widzimy, aby móc ubiegać się o przyznanie dotacji nie trzeba się bardzo starać, chyba, że zatrudnieni jesteśmy na etacie i nie możemy sobie z różnych względów pozwolić na rezygnację z pracy i oczekiwania na przyznanie dotacji, a jak wiemy może to trwać nawet kilka miesięcy. Warto o tym pamiętać, zanim złożymy papiery z wypowiedzeniem u swojego pracodawcy.