Impuls do rozwoju firmy

Ile to razy zastanawiałeś się skąd wziąć pieniądze na rozwój swojej firmy? Co z tego, że masz pomysły, że dostrzegasz szanse, skoro nie jesteś w stanie pozyskać środków, które umożliwiłyby realizację tych przedsięwzięć. A każdy przecież, kto prowadzi swój biznes ma świadomość tego, że firma, która się nie rozwija i która nie poszerza rynków zbytu na swoje towary, czy też usługi z czasem zaczyna być spychana przez konkurencję na boczny tor. W takiej sytuacji, już tylko przysłowiowy krok dzieli ją od tego, by całkowicie z tego rynku wypaść. A tego z pewnością każdy chce za wszelką cenę uniknąć, nie tylko ze względu na siebie i swych bliskich, ale także ze względu na swoich pracowników. Ogrom pracy włożony w założenie i prowadzenie firmy nie może zostać zmarnowany.

Dotacje – możliwość, z której warto skorzystać

Bardzo ciekawą i atrakcyjną formą finansowania działalności firmy są dotacje

Autor zdjęcia: cseeman

Bardzo ciekawą i atrakcyjną formą finansowania działalności firmy są dotacje. Dotacje dla firm udzielane w formie bezzwrotnej pożyczki (więcej na stronie), pozwalają na realizację wielu kosztownych projektów, na które ciężko byłoby pozyskać środki z innych źródeł. W przypadku, gdy firma w odpowiedni, zgodny z umową sposób wydatkuje i rozlicza środki, pieniądze te są bezzwrotne. Zdarza się również, że dotacje zastępowane są pożyczkami udzielanymi na bardzo preferencyjnych warunkach.